Alles voor buddy's!

Wanneer je mensen die worstelen met pornografie wil helpen om in vrijheid te leven, kun je dat niet doen zonder te investeren in accountability partners, of te wel: buddy’s. Zij zijn een grote zegen, sleutel en misschien zelfs wel een noodzaak in het vrij komen van pornografie. Daarom hebben we drie dingen opgezet:

  • Buddy handleiding
  • Buddy training
  • Buddy netwerk

De handleiding

Het eerste is de handleiding. Die helpt je om te ontdekken wat het buddy-schap nou eigenlijk inhoudt, wanneer je net bent gevraagd. Ook is het een document vol met tips, trics en tools die jou helpen om je hulpvrager het beste te kunnen bijstaan in zijn/ haar proces. 

Neem contact op via het formulier om dit doorgestuurd te krijgen. 

De training

Eens in het halfjaar willen we een trainings organiseren voor buddy’s. Het is een dag waarop je kunt netwerken met andere buddy’s, je vragen kunt stellen, in een groepje kunt sparren over lastige situaties en waarin je input krijgt van ervaren accountability partners. 

Hou de event-berichten in de gaten om te ontdekken wanneer er een nieuwe trainingsdag op de planning staat. 

Trainingsdag voor Buddy’s | Zaterdag 16 november | Nieuwegein

Het allereerste evenement van Freehearted is gericht op accountability partners, oftewel: ‘buddy’s’!

Het netwerk

Wanneer hulpvragers niet weten wie ze als buddy kunnen vragen, kan het zijn dat hun proces volledig spaak loopt. Voor de mensen die echt niemand kunnen vinden is er daarom het buddynetwerk: een databank van buddy’s waaraan hulpvragers handmatig gekoppeld kunnen worden.