Over Freehearted banner

Ons verlangen

Wij geloven in de kracht van samen. Vanuit liefde én genade willen we het gesprek aangaan met mensen die in het verborgene worstelen met pornografie; dat doen we online en face to face

Het is nodig om de stilte te doorbreken, want dan kan het juk van schaamte worden opgeheven. Als er licht gaat schijnen in onze zwaktes, kan Jezus daar komen en herstel brengen. En wanneer wij de brokstukken van ons bestaan aan Hem geven, wil Hij het gaan omvormen tot een getuigenis waarin Hij de ereplek krijgt. 

Dat zijn woorden van hoop, kracht en bemoediging; woorden die iedereen, vooral mensen die worstelen met porno moeten horen. Want ze komen er zelf vaak niet uit. Mensen hebben de generatie boven hen nodig die hen helpt, ondersteunt en bemoedigt. Die open is over hun eigen fouten en laat zien hoe het wel kan. Dat is kerk zijn volgens ons. 

“Als er licht gaat schijnen in onze zwaktes, kan Jezus daar komen en herstel brengen. “

Onze start

Op 23 september 2022 begon Freehearted, met de publicatie van de eerste websitepagina en het activeren van een gebedsgroep. Sinds die tijd zijn we actief op social media en hebben we het project Praten over Porno (projectpopnl) opgezet. De bedenkers van de stichting en het project stellen zich hieronder voor. 

Elise Lente Meester

Ik ben Elise Lente, journalist, voormalig docent en vrijwilliger bij Bright Fame. Bright Fame helpt vrouwen uit de prostitutie en mijn hart brand dan ook al jaren voor thema’s als gezonde seksualiteit, prostitutie en pornografie. Door mijn werk als journalist, voor de klas en ervaring op de Wallen weet ik veel over porno en wil dat heel graag delen. Uiteraard heb ik het zelf ook gekeken en weet hoe het is om in die slijmerige wereld te worden getrokken. Delen wil ik over die worsteling, ontwapenend en hartsgericht. Mijn passie is dat jongeren ontdekken hoe God naar hen kijkt, overgoten worden door genade en radicaal van porno afstappen. 

Thirza van der Neut

Ik ben Thirza, hbo-theoloog en ervaringsdeskundige. Als tiener raakte ik namelijk al snel ‘hooked’ aan porno. Het loskomen hiervan was voor mij een hele reis. Door mijn opleiding en het op zoek gaan naar de oorzaak van mijn verslaving heb ik kennis opgebouwd waarmee ik anderen kan en wil helpen. Mijn passie voor jongeren geeft me daarin nog eens een extra drive. De eerste stap daarin was het schrijven van de online cursus Pure Heart – die jongeren gratis helpt om van hun worsteling af te komen. De volgende stap is het delen van mijn verhaal en het in gesprek gaan met jongeren die nog middenin een van de zwaarste gevechten in hun leven zitten.

Wij werken samen met ...

Pure Heart is een gratis online cursus voor jongeren tussen de 16 en 28 jaar die willen los komen van hun worsteling met porno. Deelnemers krijgen onderwijs over de impact van porno op geloof, relaties, geest, ziel en lichaam. Daarnaast krijgen ze praktische handvaten om vrij te komen! De cursus is ontwikkeld vanuit de jongerenorganisatie Heartbeat Nederland en coachverband Purity4Life. Thirza speelde hierin een grote rol.