Ons verlangen

Vanuit liefde én genade het gesprek aangaan over porno in de kerk. Dat is ons doel. Wij geloven dat porno niet het laatste woord heeft maar Jezus. We geloven dat God schoonheid creëert vanuit de brokstukken van ons leven, en dat in onze zwakte Gods kracht zichtbaar zal worden. God gebruikt alles ten goede (Rom 8); in onze worstelingen leren we dingen die God gebruikt voor onze bestemming. 

Dat zijn woorden van hoop, kracht en bemoediging; woorden die iedereen, vooral mensen die worstellen met porno moeten horen. Want ze komen er zelf vaak niet uit. Mensen hebben de generatie boven hen nodig die hen helpt, ondersteunt en bemoedigt. Die open is over hun eigen fouten en laat zien hoe het wel kan. Dat is kerk zijn volgens ons. 

Wie wij zijn

Elise Lente Meester

Ik ben Elise Lente, 30 jaar jong, journalist, voormalig docent en vrijwilliger bij Bright Fame. Bright Fame helpt vrouwen uit de prostitutie en mijn hart brand dan ook al jaren voor thema’s als gezonde seksualiteit, prostitutie en pornografie. Door mijn werk als journalist, voor de klas en ervaring op de Wallen weet ik veel over porno en wil dat heel graag delen. Uiteraard heb ik het zelf ook gekeken en weet hoe het is om in die slijmerige wereld te worden getrokken. Delen wil ik over die worsteling, ontwapenend en hartsgericht. Mijn passie is dat jongeren ontdekken hoe God naar hen kijkt, overgoten worden door genade en radicaal van porno afstappen. 

Thirza van der Neut

Ik ben Thirza, geboren in 1999 en getogen rondom Utrecht. Als tiener raakte ik al snel ‘hooked’ aan porno. Het loskomen hiervan was voor mij een hele reis. Doordat ik op zoek was naar de oorzaak van mijn verslaving en door mijn opleiding hbo-theologie, heb ik kennis opgebouwd waarmee ik anderen kan en wil helpen. Mijn passie voor jongeren geeft me daarin nog eens een extra drive. De eerste stap daarin was het schrijven van de online cursus Pure Heart – die jongeren gratis helpt om van hun worsteling af te komen. De volgende stap is het delen van mijn verhaal en het in gesprek gaan met jongeren die nog middenin een van de zwaarste gevechten in hun leven zitten.

Wij werken samen met ...

Bright Fame is een organisatie die schouder aan schouder naast mensen staan die in de prostitutie werken. Ze willen mensen helpen uit de prostitutie te stappen en proberen bewustzijn onder de samenleving te creëren over de nood op de wallen. Dit doen ze onder andere door samen met Bureau Leefstijl en ons lezingen te geven.

Bureau Leefstijl geeft voorlichting aan jongeren, docenten, professionals en bedrijven met als doel om de algehele gezondheid van jongeren te verbeteren. Thema’s waarover ze spreken zijn gevarieerd en een daarvan is het veilig gebruiken van Social Media. Zij geven samen met Bright Fame en ons lezingen door heel het land

Pure Heart is een gratis online cursus voor jongeren tussen de 16 en 28 jaar die willen los komen van hun worsteling met porno. Deelnemers krijgen onderwijs over de impact van porno op geloof, relaties, geest, ziel en lichaam. Daarnaast krijgen ze praktische handvaten om vrij te komen! De cursus is ontwikkeld vanuit de jongerenorganisatie Heartbeat Nederland en coachverband Purity4Life. Thirza speelde hierin een grote rol.